2020

Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Zomervakantie 4 juli 16 augustus
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie 19 december  t/m 3 januari

2021

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei (ov)
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus